Ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών μας

Οι δικές μας ασφαλιστικές λύσεις ταιριάζουν απόλυτα στις δικές σας ανάγκες.

  • Συμβολή στη διεύρυνση των ασφαλιστικών προϊόντων και σχεδιασμός ασφαλιστικών καλύψεων σύμφωνα με τις ανάγκες του ασφαλιζομένου.
  • Προσαρμογή των όρων ασφάλισης στις μεταβαλλόμενες διαστάσεις των κινδύνων  και συμβολή στον προσδιορισμό των αξιών προκειμένου να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της υπασφάλισης και της υπερασφάλισης.
  • Τοποθέτηση των ασφαλιζομένων κινδύνων (placement) σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες (συνασφάλιση), μετά από διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.
  • Υπεύθυνος έλεγχος και διαχείριση των ασφαλιστήριων συμβολαίων στο πλαίσιο της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών μας (after sale service).