Πρόταση ασφάλισης σκάφους

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)
Τα πεδία με * είναι προαιρετικά για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης.

1 Στοιχεία ιδιοκτήτη

2 Στοιχεία σκάφους

3 Στοιχεία μηχανών

4 Όρια ναυσιπλοϊας & χρήση

5 Τρέχουσες εμπορικές αξίες σκάφους

6Προαιρετικές καλύψεις

Επέκταση ορίων αστικής ευθύνης πέραν των ορίων του Ν2743/99Επέκταση αστικής ευθύνης από/προς σκιέρΚάλυψη σώματος σκάφους & μηχανών (hull & machinery)Κάλυψη μηχανικών βλαβών (machinery damage)Κάλυψη αγώνων (racing risk)

7Προηγούμενη ασφάλιση

8Γενικές πληροφορίες

9Διάρκεια – Τρόπος πληρωμής

Επισήμανση
H πρόταση ασφαλισης – ερωτηματολόγιο βασίζεται στην ακρίβεια και ειλικρίνεια των προσκομιζόμενων στοιχείων από τον Λήπτη της Ασφάλισης, ιδίως των στοιχείων εκείνων που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
Η υποβολή της παρούσας πρότασης δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης ούτε αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.