Πρόταση ασφάλισης περιουσίας επιχείρησης

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)
Τα πεδία με * είναι προαιρετικά για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης.

1 Στοιχεία ασφαλισμένου

2 Στοιχεία ασφαλιζομένου κινδύνου

Διεύθυνση κατοικίας

Περιγραφή οικοδομής (γενικά)

Περιγραφή προς ασφάλιση κατοικίας

Mέτρα προστασίας

Ασφαλιζόμενες αξίες

Είδος κατοικίας

Διάρκεια ασφάλισης

Δάνειο οργανισμού (ποσό σε €)

Τρόπος πληρωμής

Παρατηρήσεις
Για την ασφάλιση περιεχομένου απαιτείται σχετική κατάσταση, στην οποία αντικείμενα αξίας άνω των 1.500 € αναφέρονται ξεχωριστά.
Ξεχωριστά θα πρέπει να δηλωθούν οι αξίες για έργα τέχνης και πίνακες.

Η πρόταση ασφάλισης – ερωτηματολόγιιο βασίζεταιι στην ακρίβειια και ειλικρίνεια των προσκομιζόμενων στοιχείων από τον Λήπτη της Ασφάλιισης, ιδίως των στοιχείων εκείνων που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
Η υποβολή της παρούσας πρότασης δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης ούτε αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.