O θεσμός του μεσίτη


Ως ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.)
πρωτοστατήσαμε στην κατοχύρωση του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Την δύναμή του ο μεσίτης πρωτίστως την αντλεί από την ανεξαρτησία του ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, ούτως ώστε ενεργώντας για λογαριασμό του πελάτη του, χωρίς καμία δέσμευση, να επιλέγει ελεύθερα το κατάλληλο γι’ αυτόν ασφαλιστικό προϊόν σε συνάρτηση με το πλέον ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Κύριοι λόγοι για την χρησιμοποίηση του μεσίτη αποτελούν τόσο η καθοριστική βοήθεια του προς τον ασφαλιζόμενο κατά την στιγμή της ζημιάς για την γρήγορη και σωστή διεκπεραίωσή της, όσο και η προστιθέμενη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις πάσης φύσεως συμβουλές και ενέργειες του κατά την προπαρασκευή και σύναψη, αλλά κυρίως κατά την λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ο μεσίτης ελέγχεται για την σωστή πληροφόρηση προς τον πελάτη του και για τυχόν λάθη και παραλείψεις του κατά την άσκηση του επαγγέλματός του από την εποπτική αρχή με βάση το Π.Δ. 190/2006, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η υπ’ αριθμόν 2002/92/ΕΚ Oδηγία της ΕΕ. Με το Π.Δ. 190/2006 εισάγεται η υποχρεωτική ασφάλιση της επαγγελματικής του ευθύνης, για ποσά  1.120.200 € ανά απαίτηση και   1.680.300 € συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.

Παράλληλα, έχει θεσπισθεί η δυνατότητα των καταναλωτών και των καταναλωτικών οργανώσεων να υποβάλλουν καταγγελίες σε αρμόδιες αρχές για παράπονα και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Ουσιαστικά, ο μεσίτης ασφαλίσεων αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα διαμεσολάβησης σε ασφαλιστικά θέματα και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), η οποία κατόπιν εξετάσεων και πιστοποίησης, παρέχει, μέσω των επαγγελματικών Επιμελητηρίων, την σχετική άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος.