Φροντίδα ατυχήματος

Ο ασφαλισμένος, χρησιμοποιώντας την φροντίδα ατυχήματος,
απαλλάσσεται από πλήθος χρονοβόρων διαδικασιών

Μια ξεχωριστή κάλυψη που απευθύνεται σε όσους ασφαλίζουν το όχημά τους είναι η «φροντίδα ατυχήματος». Πρόκειται για μια κάλυψη που πολλοί μπορεί να την έχουν αγοράσει με το συμβόλαιό τους και ίσως να μη το γνωρίζουν, γι’ αυτό, όταν την χρειαστούν, πολλές φορές δεν την χρησιμοποιούν. Σαφώς αποτελεί μία παροχή, η οποία έρχεται να προσφέρει βοήθεια σε μια «ευαίσθητη» ώρα, όπως αυτή που έχει συμβεί ένα ατύχημα.

Η φροντίδα ατυχήματος, συνήθως, παρέχεται δωρεάν από τις ασφαλιστικές εταιρίες και συνοδεύει κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιβατικού αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή μικρού φορτηγού. Είναι δηλαδή μια δωρεάν, αλλά πολύ χρήσιμη ασφαλιστική κάλυψη, που μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή ζημιάς.

1Τι παρέχει η Φροντίδα Ατυχήματος

Η φροντίδα ατυχήματος, είναι μια σειρά υπηρεσιών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και την εξασφάλιση του οδηγού που θα εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα ή θα έχει μια ζημιά με το ασφαλισμένο όχημα. Είναι σημαντικό ότι στην φροντίδα ατυχήματος δεν υπάρχουν «ασφαλισμένα κεφάλαια». Δηλαδή, αν συμβεί ατύχημα ή ζημιά, παρέχονται προς τον ασφαλισμένο υπηρεσίες και όχι χρηματικά ποσά.

Ο ασφαλισμένος, χρησιμοποιώντας την φροντίδα ατυχήματος, απαλλάσσεται από ένα πλήθος διαδικασιών που δημιουργούν εκνευρισμό αλλά, κυρίως, κρύβουν κινδύνους. Συγκεκριμένα, με ένα απλό τηλεφώνημα, αμέσως μετά το ατύχημα, ενεργοποιείται η κάλυψη της φροντίδας ατυχήματος και στον τόπο του συμβάντος μεταβαίνει εκπρόσωπος της φροντίδας ατυχήματος που προβαίνει στις εξής υπηρεσίες.

  • Αναλαμβάνει τις διαδικασίες που θα έπρεπε να διεκπεραιώσει ο ασφαλισμένος με την ασφαλιστική του εταιρία, όπως δηλώσεις, έγγραφα κλπ.
  • Παρέχει στον ασφαλισμένο σημαντική βοήθεια στον τόπο της ζημιάς (π.χ. ρυμούλκηση οχήματος).
  • Διασφαλίζει όλα τα δικαιώματα του ασφαλισμένου σε σχέση με τις συνθήκες του ατυχήματος (φωτογραφίες, ανταλλαγή στοιχείων κλπ).
  • Βοηθά στη συμπλήρωση της δήλωσης φιλικού διακανονισμού.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η φροντίδα ατυχήματος δεν κληθεί την στιγμή του ατυχήματος, πολλές ασφαλιστικές εταιρίες δίνουν το δικαίωμα στους ασφαλισμένους τους να καλέσουν μέσα στις 1-2 επόμενες μέρες και να ζητήσουν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ατυχήματος σε άλλο χώρο (στο σπίτι τους ή στον χώρο εργασίας τους), όπου πρέπει να βρίσκεται και το όχημα.

Χρήση των υπηρεσιών της φροντίδας ατυχήματος μπορεί να κάνει κάθε άτομο που θα έχει ένα ατύχημα με το ασφαλισμένο όχημα, ανεξάρτητα εάν ευθύνεται ή όχι για το ατύχημα αυτό. Επίσης, μπορούμε να καλέσουμε την φροντίδα ατυχήματος και όταν έχουμε ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, που δεν οφείλονται σε τροχαίο ατύχημα, όπως σε περιπτώσεις φωτιάς, ιδίων ζημιών, ζημιών από φυσικά φαινόμενα κ.λπ.

2Διαφορές με την οδική βοήθεια

Πολλές φορές, στα μάτια του καταναλωτή, οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος ταυτίζονται, γιατί οι καλύψεις παρέχονται από τις ίδιες εταιρίες. Αποτελούν, όμως, δύο διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα και καλό είναι να γνωρίζουμε τι προβλέπεται στο δικό μας ασφαλιστήριο. Οι βασικές διαφορές μεταξύ φροντίδας ατυχήματος και οδικής βοήθειας είναι οι εξής.

  • Η οδική βοήθεια είναι προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριο με πρόσθετο κόστος, ενώ η φροντίδα ατυχήματος περιλαμβάνεται συνήθως στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου, χωρίς να την ζητήσει ο ασφαλισμένος και δεν έχει κόστος.
  • Η οδική βοήθεια ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για ατύχημα είτε πρόκειται για βλάβη, ενώ η φροντίδα ατυχήματος ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Η οδική βοήθεια έχει ως κύριο αντικείμενο την «βοήθεια προς το όχημα», ενώ η φροντίδα ατυχήματος έχει ως κύριο αντικείμενο την «βοήθεια προς τον ασφαλισμένο» και τη συλλογή πληροφοριών και εγγράφων σχετικών με το ατύχημα και την ζημιά.

3Ποιον εξυπηρετεί

Η Φροντίδα Ατυχήματος είναι μια κάλυψη που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τρεις πλευρές:
α) τον ασφαλισμένο, 
β) την ασφαλιστική εταιρία και 
γ) το πρόσωπο που μεσολάβησε για την ασφάλιση (π.χ. μεσίτης).

α) Ο ασφαλισμένος
Ο ασφαλισμένος, με ένα τηλέφωνο και την άφιξη του εκπροσώπου της φροντίδας ατυχήματος, ξεμπλέκει από τις διαδικασίες που θα έπρεπε να τηρήσει με την ασφαλιστική του εταιρία (δήλωση ζημιάς, άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, περιγραφή ατυχήματος, στοιχεία οχήματός του, στοιχεία του άλλου οχήματος, στοιχεία του άλλου οδηγού, πιθανές φωτογραφίες κλπ).

β) Η ασφαλιστική εταιρία
Η ασφαλιστική εταιρία εξακριβώνει άμεσα, μέσω της φροντίδας ατυχήματος, τις πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος, τα πρόσωπα που πραγματικά εμπλέκονται στο ατύχημα και λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τον φάκελο της ζημιάς, με όλα τα δικαιολογητικά, χωρίς απασχόληση των δικών της υπαλλήλων και χωρίς τον κίνδυνο της εκ των υστέρων αλλαγής των στοιχείων του ατυχήματος.

γ) Ο μεσίτης ασφαλίσεων
Δεν εμπλέκεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες (συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος, συγκέντρωση των δικαιολογητικών, αποστολή στην εταιρία κλπ), αλλά, αντίθετα, συγκεντρώνει την προσοχή του στην εξυπηρέτηση του πελάτη, στην παρακολούθηση της πορείας της ζημιάς και στην σωστή αποζημίωση.

Το κυριότερο, βέβαια, για όλες τις πλευρές, είναι η διασφάλιση των αληθινών συνθηκών του ατυχήματος και η αποφυγή της εκ των υστέρων αλλαγής των καταθέσεων και της γνώμης των εμπλεκομένων περί της ευθύνης του κάθε οδηγού. Η χρησιμοποίηση της φροντίδας ατυχήματος είναι πράξη ευθύνης και λογικής, αλλά κυρίως είναι μια έξυπνη κίνηση. Καλέστε την και αξιοποιείστε τις υπηρεσίες της. Μόνο κερδισμένοι θα βγείτε!