Η φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία μας είναι:

  • να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης,
  • να επιβεβαιώνουμε την άριστη φήμη μας με την μακρόχρονη παρουσία μας στον ασφαλιστικό χώρο,
  • να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών μας,
  • να προωθούμε την ανταγωνιστικότητα με την ανεξαρτησία στις επιλογές μας,
  • να ελαχιστοποιούμε την ανασφάλεια και να αναδεικνύουμε την προστασία,
  • να προλαβαίνουμε τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες με τις καινοτόμες ιδέες μας,
  • να συμβάλλουμε στην γρήγορη και σωστή διεκπεραίωση των ζημιών,
  • να προστατεύουμε το συμφέρον του ασφαλιζόμενου,
  • να εκπληρώνουμε στο ακέραιο τις προσδοκίες των πελατών μας,
  • να δημιουργούμε οφέλη για τους πελάτες μας.

Γι’ αυτό όραμα μας είναι να ζούμε σε μια υγιή και αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά που να αποδεικνύει κάθε μέρα εμπράκτως τον κοινωνικό της χαρακτήρα και την φροντίδα της στους ασφαλιζόμενους.

Μισό αιώνα κοντά στον ασφαλιζόμενο.