Αναγγελία ζημίας

(εκτός κλάδου αυτοκινήτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)

1 Στοιχεία ασφαλιζομένου

2 Στοιχεία ζημίας

3 Στοιχεία επικοινωνίας

4Συνοπτική περιγραφή συμβάντος

Παρατηρήση
Τυχόν δικαιολογητικά και λεπτομέρειες, εφόσον απαιτηθούν, θα σας ζητηθούν στην συνέχεια.