Νοέμβριος 2018

Monthly Archives

  • Να απαλλαχθούμε από τις προκαταλήψεις

    Άρθρο Γιάννη Ξηρογιαννόπουλου Διευθύνοντα Συμβούλου της ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, Προέδρου ΔΣ Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) στην Εφημερίδα των Συντακτών Κατά τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί, σε παγκόσμια κλίμακα, μια σημαντική αύξηση στην συχνότητα εμφάνισης μεγάλων «καταστροφικών κινδύνων», συνεπεία ακραίων καιρικών φαινομένων, έντονων σεισμικών δονήσεων, αλλά και εκτεταμένων πυρκαγιών. Παράλληλα, από έρευνες […]