Σεπτέμβριος 2016

Monthly Archives

  • Ετήσια Συνάντηση ΣΕΜΑ: Δυναμική, ενωτική και ανθρακικά ουδέτερη

    Η δυναμική και η ενότητα που διέπει το χώρο της διαμεσολάβησης ανεδείχθη κατά τη διάρκεια της ετήσιας καθιερωμένης εκδήλωσης του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου και στην οποία παραβρέθηκαν περισσότερα από 400 εκπρόσωποι της ελληνικής και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Η εκδήλωση με τίτλο […]

  • Η υπεραξία του μεσίτη ασφαλίσεων στην προώθηση προγραμμάτων ασφάλισης υγείας

    Άρθρο του κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλου που δημοσιεύτηκε στο Broker’s Time 45 Τα σύγχρονα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν στον ασφαλιζόμενο αποτελεσματική κάλυψη εξόδων περίθαλψης, προσφέροντας παράλληλα ευελιξία, ώστε να μπορούν αυτά να προσαρμόζονται στις ατομικές ασφαλιστικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε ασφαλιζομένου. Επιπροσθέτως, λόγω και της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στη χώρα μας, […]