Σεπτέμβριος 2015

Monthly Archives

  • ΣΕΜΑ – Η βραδιά των Μεσιτών Ασαλίσεων

    Τα 11 κρίσιμα σημεία που θα απασχολήσουν τους επόμενους 18 μήνες τους μεσίτες ασφαλίσεων παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών Ασφαλίσεων (BIPAR) κος Nic de Maesschalck, στην ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση που διοργάνωσε χθες Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015, πριν το ετήσιο Συνέδριο της Ύδρας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ). Τους περισσότερους από 350 […]