Δεκέμβριος 2011

Monthly Archives

  • Ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας

    Η ανεπάρκεια και τα προβλήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα  υψηλά κόστη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια, κλπ)  που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας, καθιστούν απαραίτητη την συμπλήρωση της κοινωνικής ασφάλισης με κάποιο ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας. Η πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιριών που […]