Αύγουστος 2011

Monthly Archives

  • Η προστιθέμενη αξία του Μεσίτη Ασφαλίσεων

    Ίσως ποτέ δεν έχει εκτιμηθεί, και περισσότερο δεν έχει προβληθεί στις πραγματικές της διαστάσεις, η συμβολή του μεσίτη ασφαλίσεων και ο κοινωνικός του ρόλος στα ασφαλιστικά δρώμενα. Την δεκαετία του ΄80, ο αγώνας του μεσίτη για την ενεργή συμμετοχή του στο ασφαλιστικό περιβάλλον, η μετέπειτα καθιέρωση του και η επακόλουθη, το 1993, νομική κατοχύρωση του […]