Χρήσιμες διευθύνσεις & τηλέφωνα

Φορείς της ασφαλιστικής αγοράς

1) Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.)
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 7792171, Fax: +30 210 7717180
Web: www.sema.gr, E-mail: info@sema.gr

2) Ένωση Ασφαλιστικών Eταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα, Tηλ.: +30 210 3334100, Fax: +30 210 3334149
Web: www.eaee.gr, Email : info@eaee.gr

3) Επικουρικό Κεφάλαιο
Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, Tηλ.: +30 210 3327400, Fax: +30 210 3327426-7
Web: www.epikef.gr, Email: auxifund@epikef.gr

4) Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.)
Ξενοφώντος 9, 105 57 Αθήνα, Tηλ.: +30 210 3236562, +30 210 3223324-38402, Fax: +30 210 3238370
Web: www.mib-hellas.gr, Email: claims@mib-hellas.gr

5) Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.)
Λεωφόρος Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα, Tηλ.: +30 210 9219660-666-684, Fax: +30 210 9219917
Web: www.eias.gr, Email: eiasinfo@eias.gr

6) Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 3334100, Fax: +30 210 3334149
Web: www.sesae.gr

7) Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 7472760, Fax: +30 210 7472770
Web: www.actuaries.org.gr, Email: info@actuaries.gr

8) Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ)
Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα, Tηλ.: +30 210 8229778-18372, Fax: +30 210 8225136
Web: www.teait.gr, Email: teaapae@otenet.gr

9) Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.)
Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 106 72 Αθήνα, Tηλ.: +30 210 3616572, +30 210 3616579, Fax: +30 210 3647284
Web: www.oase.gr, Email: info@oase.gr

10) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Ο.Α.Δ.)
Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα, Τηλ. & Fax.: +30 210 3827354
Web: www.hefepi.gr, Email: info@hefepi.gr

11) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.)
Στουρνάρη 16, 106 83 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 9572 986-7, Fax: +30 210 9511079
Web: www.psas.gr, Email: info@psas.gr

Εποπτεύουσα αρχή

1) Τράπεζα της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)
Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 3201111, Fax: +30 210 3232239
Web: www.bankofgreece.gr, Εmail: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

2) Υπουργείο Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής
Πλατεία Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 3816241-4, Fax: +30 210 3842642
Web: www.ypan.gr

Διεθνείς οργανισμοί 

BIPAR – European Federation of Insurance Intermediaries
Avenue Albert-Elisabeth 40, 1200 Brussels, Belgium Tel.: +32 2 7356048
Web: www.bipar.eu